INTRODUCERE ÎN MAXIMAFILIE

Ce este ilustrata maximă?

autor Samuel Galiano

Maximafilia este una dintre cele mai complexe ramuri ale filateliei care necesită atât cunoștințe de specialitate cât și o muncă asiduă în ceea ce privește realizarea unor materiale filatelice veridice și conforme normelor de specialitate. Farmecul acestei ramuri este faptul că îmbină 3 domenii esențiale: filatelia (marca poștală), cartofilia (cartea poștală ilustrată), și marcofilia (ștampila).

Expozițiile de filatelie/maximafilie și exponatele în sine se bazează pe colecționarea și expunerea efectelor poștale, atât plicuri cât marcofilie, cartofilie sau maximafilie.

Suntem tentați în multe cazuri în achiziționarea unor ilustrate maxime neadecvate normelor F.I.P.[1] datorită prețurilor sau a designului plăcut dar multe cazuri arată vânzarea unor simple cărți poștale cu un timbru nevalabil sau o ștampilă ieșită din uzul poștal.

Ce este de fapt ilustrata maximă?

În regulamenul F.I.P. precum și literatura filatelică, ilustrata maximă este definită ca “piesa filatelică alcătuită din 3 elemente constitutive (marca poștală, cartea poștală ilustrată și ștampila) care respectă în ansamblu concordanțele de subiect (imagine), de loc și de dată (timp)”[2].

Marca poștală: pentru realizarea unei ilustrate maxime, timbrul este element esențial, care trebuie să fie în concordanță cu subiectul cărții poștale și al ștampilei. În interes maximafil, mărcile se pot utiliza doar 5 ani de la emiterea lor de instituțiile poștale, confrom regulamentelor în vigoare.

Cartea poștală ilustrată: dimensiunea unei cărți poștale pentru realizarea ilustratelor maxime trebuie să fie minim între 90/140 mm și maxim între 105/148 mm; ilustrația trebuie să acopere minim 75% din cartea poștală; ilustrația trebuie să fie în maximă concordanță cu marca poștală (sau unu din subiectele mărcii), și ștampila; cartea poștală nu trebuie să fie circulată; nu pot fi folosite imaginile care reproduc în totalitate marca poștală; este interzisă utilizarea fotografiilor, colajelor, montajelor și decupajelor pentru realizarea ilustratelor maxime.

Ștampila poștală: trebuie să fie emisă după apariția mărcii poștale; să fie în concordanță de subiect și timp cu celelalte elemente ale ilustratei maxime; ștampila Prima Zi a Emisiunii este emisă doar de unitatea poștală națională și pusă în circulație în ziua emiterii; ștampila ocazională aniversară/comemorativă este emisă de Asociațiile Filatelice Naționale și aprobată de Federația Filatelică și Compania Poștală;

Ilustrată maximă realizată cu ștampila prima zi a emisiunii. Marca poștală a fost emisă în data de 27 noiembrie 2018. Nu există o concordanță între subiectul cărții poștale ilustrate și marca poștală/ștampila prima zi a emisiunii, prin urmare, maxima nu este validă .
Ilustrată maximă realizată cu ștampila ocazională “Institutul Cantacuzino – 100 de ani de la înființare”. Nu există o concordanță de timp și spațiu deoarece Institutul Cantacuzino nu are sediul în județul Iași unde a fost folosită ștampila; Dr. Ioan Cantacuzino nu s-a născut/decedat în Iași, prin urmare, maxima nu este validă în totalitate, doarece există totuși o concordanță între subiectul ilustratei, marca poștală și ștampila.
Ilustrată maximă realizată cu ștampila prima zi a emisiunii. Marca poștală a fost emisă în 2010 și a fost obliterată cu ștampila prima zi a emisiunii 2021. Nu există o concordanță de timp între marca poștală și ștampila ocazională deoarece depășește limita de 5 ani impusă de regulamente, prin urmare, maxima nu este validă .
Ilustrată maximă realizată cu ștampila ocazională “Facultatea de Medicină Veterinară Iași – 60 de ani de la înființare”. Există o concordanță deplină între subiectul mărcii, ștampila și suportul (toate elementele conțin câinele – subiectul principal).
Ilustrată maximă realizată cu ștampila prima zi a emisiunii. Marca poștală a fost emisă în data de 4 iunie 2021. Există o concordanță deplină între subiectul mărcii, ștampila și suportul.

[1] Federația Internațională;

[2] Daniliuc, Ioan – Ghid de maximafilie, ed. Axa, Botoșani 2004;

Start typing and press Enter to search