POȘTA AMBULANTĂ FEROVIARĂ 1869 -1994

Autor: Călin MARINESCU

Editura: RODAN IMPEX COMPANI SRL

ISBN: ––-

Anul publicării: 1995

Număr de pagini: 305

Poșta ambulantă feroviară s-a înființat la 19/31 octombrie 1869, odată cu darea în exploatare a primei căi ferate București – Giurgiu.

Lucrarea analizează principalele aspecte ale activității poștale ambulante feroviare din România în perioada 1869 – 1994 și, pe scurt, câteva aspecte ale unor poște ambulante feroviare străine în teritorii străvechi românești, înainte de Marea Unire din 1918.

Nu sunt cuprinse poștele ambulante feroviare din Cadrilater, Basarabia și Bucovina de Nord, cât și din alte teritorii locuite de populație majoritar românească.

Autorul a acordat o atenție specială traseelor și perioadelor de funcționare a curselor poștale feroviare simple, precum și birourilor poștale ambulante.

De remarcat este și faptul că în cadrul volumului sunt prezentate ștampilele aplicate, acestea fiind organizate după caracteristicile grafice și perioadele de timp legate de structura organizatorică a poștei ambulante române.