The entire recording is a report made in 1969 on the occasion of the first moon landing.

In the two interviews, Hermann Oberth appears „live” twice. To begin with ( minutes 0 -1:56), Hermann Oberth briefly reminisces about his first thoughts of flying in the cosmos, when he read Jules Verne at the age of 11 and then thought that in the future it would be possible to conquer the cosmos with rockets. This was the starting point for all his research and he was able to establish the theory of rockets, which until then had not existed. He went on to make a reference to the usefulness of cosmic flight, giving the example of an extraterrestrial geostationary station that would transmit short waves useful for television, which later became a reality.

In the recording, after a one-minute break, the reporter summarises the development of Oberth’s ideas up to the realisation of cosmic flight. (minutes 2:56-4:48)

This is followed by another interview featuring Wernher von Braun, the father of the American Apollo programme, and Hermann Oberth, the father of space flight.

In the interval between minutes 5:08 and 6:02, Oberth reads from the book „The Rocket into planetary space” published in 1923, the four well-known fundamental theses that still form the basis of cosmic flight today.

Wernher von Braun follows, stressing the economic importance and benefits that cosmic flight can bring to mankind. At the end of the recordingAnother interview follows, featuring Wernher von Braun, the father of the American Apollo programme, and Hermann Oberth, the father of space flight.

Source: 
Archive of the "Hermann Oberth Museum" 
in Feucht-Germany 
("Herman-Oberth - Raumfahrt-Museum e.V. Feucht").

Toată înregistrarea este un reportaj realizat în anul 1969 cu ocazia primei aselenizări.

În cele două interviuri, Hermann Oberth apare „live” de două ori. Pentru început, ( minutele 0 -1:56), Hermann Oberth face o scurtă incursiune în amintirile sale despre primele gânduri pe care le-a avut cu privire la zborul în cosmos, când citindu-l pe Jules Verne la vârsta de 11 ani s-a gândit apoi că în viitor va fi posibilă cucerirea cosmosului cu ajutorul rachetelor. De aici a pornit tot studiul său reușind să stabilească teoria rachetelor, care pană la ora aceea nu exista. În continuare, face si o trimitere la utilitatea zborului cosmic, dând exemplul unei stații extraterestre geostaționare care ar transmite unde scurte utile televiziunii, fapt ce a devenit mai târziu o realitate.
În înregistrare, după o pauza de un minut, reporterul face un rezumat al dezvoltării ideilor lui Oberth pană la realizarea zborul cosmic. (minutele 2:56- 4:48)

Urmează un alt interviu la care sunt prezenți Wernher von Braun, părintele programului american Apollo și Hermann Oberth, părintele zborului spațial.

În intervalul dintre minutele 5:08 la 6:02, Oberth citește din cartea „Racheta în spațiul planetar” („The Rocket into planetary space” ) apărută în anul 1923, cele 4 teze fundamentale bine cunoscute care stau și astăzi la baza  zborul
cosmic. 

Urmeaza Wernher von Braun, care insista asupra importanței economice și a avantajelor pe care zborul cosmic le poate aduce omenirii. În finalul înregistrării mai vorbește si Prof. Ulrich Walther, astronaut german, participant la misiunea spațială americană STS-55 în anul 1993.

Sursa: 
Arhiva Muzeului „Hermann Oberth” 
din Feucht-Germania 
(„Herman-Oberth - Raumfahrt-Museum e.V. Feucht”).

WATCH THE MOVIE / VIZIONATI FILMUL