INTREG POSTAL este denumirea prin care se definește imprimatul emis de administrația poștală care poartă tipărită figurina unei mărci fixe și, după caz, inscripții și ilustrații suplimentare, în funcție de natura imprimatului.

Întregurile poștale sunt clasificate în cataloage specializate, iar în universul filatelic acestea se pot întâlnii în una din următoarele variante:

  • cărți poștale (simple, cu răspuns plătit, militare, semiilustrate, ilustrate)
  • banderole cu marcă fixă pentru expedierea imprimatelor
  • bonuri pentru telegrame
  • mandate poștale
  • plicuri ilustrate, semiilustrate sau simple

Întregurile poștale se colecționează atât neuzate, cât și circulate prin poștă, făcând obiectul unei colecții de sine stătătoare compusă numai din astfel de piese filatelice sau în cadrul unei colecții specializate sau de studiu, atunci când mărcile poștale emise vor fi completate cu mărci poștale fixe.

În filatelia tematică și de subiect se impune ca să se includă întreguri poștale din tematica respectivă, având însă grijă la raportul dintre numărul acestora și celelalte piese filatelice din alte categorii.

În cazul plicurilor ilustrate utilizate în colecțiile tematice se preferă acele întreguri care se înscriu în tema colecției nu numai prin ilustrație, ci și prin tema mărcilor fixe și acolo unde este posibil și prin inscripția care însoțește ilustrația (indicarea evenimentului căruia îi este dedicat întregul).

Conform FIP (Federation Internaționale de Philatelie) colecțiile de sine stătătoare cu întreguri poștale se expun și jurizează conform cerințelor Postal Stationary.

Întregurile poștale emise de Poșta Română în perioada 2018 – 2022 sunt:

20222021202020192018