SIMBOLUL NAȚIUNII ROMÂNE INDPENDENTE

„Am clădit acest castel ca semn durabil că dinastia liber aleasă de națiune este adânc înrădăcinată în această țară frumoasă și că recompensăm dragostea poporului nostru prin încrederea nelimitată pe care o avem în viitorul scumpei noastre patrii”

Regele Carol I

Domeniul Regal Sinaia, prin arhitectura sa impresionantă, prin rolul pe care l-a jucat în istoria modernă a României și prin colecțiile de patrimoniu pe care le adăpostește, ocupă un loc aparte în sufletul romanilor, fiind simbolul națiunii române independente, unificate și consolidate statal. În componența domeniului intră: Castelul Peleș, Castelul Pelișor, Corpul de Gardă, Economatul, Casa de Vânătoare Foișor, Grajdurile, Uzina Electrică și Vila Șipot.

Domeniul Regal Sinaia – context istoric

Povestea Domeniului Regal Sinaia, începe în anul 1871, când Regele Carol I a achiziționat cu fonduri proprii 1000 de hectare de teren numit Piatra Arsă sau moșia Sinaia de la Eforia Spitalelor. Elaborarea planurilor iniţiale ale Castelului Peleş i-au fost încredinţate arhitectului Wilhelm von Doderer (1825-1900), însă proiectele acestuia au fost respinse de comanditar.

Începând cu 1876, conducerea lucrărilor este încredinţată arhitectului german, Johannes Schultz, care elaborează planurile castelului în prima sa fază de construcţie (1879 – 1883). Clădirea avea un aspect de chalet elveţian, compusă din două etaje, decorată la exterior în stil german.

În anul 1884 este instalată reţeaua electrică, castelul dispunând de grup electrogen propriu, urmând ca la 1897 să fie construită centrala electrică.

În anul 1894, la conducerea lucrărilor este  numit arhitectul ceh, Karel Liman. Sub coordonarea sa, între 1895-1897 sunt amenajate capela reginei Elisabeta de la etaj, apartamentele principeselor de Wied şi Hohenzollern de pe latura de nord, precum şi mezaninul.

Între anii 1903 – 1906, Liman proiectează galeria de marmură, sala de concerte, sala mică de muzică, baia reginei şi apartamentele oaspeţilor din aripa de nord a castelului. Între anii 1905 – 1911 se aduc modificări majore la : turnul central al castelului apartament imperial, , sala de teatru de la parter, sala de arme, sala florentină, holul de onoare, sala de şah, sala de biliard, sala consiliilor, amenajare a teraselor exterioare și terasa cu busturi de împăraţi romani.

In paralel cu castelul Peleș, au fost construite în apropiere Casa Cavalerilor, Economatul, Casa Corpului de Gardă, Casa Arhitecților (Vila Șipote), Casa Grădinii, iar între 1899 – 1902, Castelul Pelișor, un dar oferit de regele Carol I principilor moştenitori.

Arhitectul şef al castelului Pelișor, Karel Liman, a respectat cerințele comanditarului pentru arhitectura exterioara, cu elemente ,,Fachwerk”, adăugând și elemente românești. Foișorul a fost inițial o cabană de vânătoare, fiind folosit de cuplul regal Carol I-Elisabeta până când au putut să se mute în Castelul Peleș. Aici s-a născut la 25 octombrie 1921, viitorul rege Mihai I.

În 1932 Foișorul a fost mistuit de un incendiu, însă acesta a fost refăcut și lărgit de către Carol al II-lea. Moartea regelui Carol I la 10 octombrie 1914, marchează finalul vastului proiect arhitectonic coordonat de suveran.

Domeniul Regal Sinaia – context juridic

  • reşedinţă regală (1883 – 1947),
  • domeniu naţionalizat în 1948,
  • muzeu din 1953 până 1975 şi din 1990 până azi,
  • proprietate a Maiestăţii Sale, Regele Mihai I al României şi instituţie publică administrată de Statul român, sub egida Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional începând cu 2007.

Începând cu numărul viitor al revistei va fi prezentată o serie de 12 articolele după cum urmează:

Scopul seriei de articole ce vor urma este acela de a prezenta cele mai importante clădiri ale ansamblului arhitectonic creat de regele Carol I pe valea pârâului Peleș. Prezentarea va fi susținută cu piesele filatelice din perioade diferite cu scopul de a pune în evidență trăsăturile caracteristice, social-comportamentale și estetice ale acestora de-a lungul timpului. Capodoperele arhitectonice principalele vor fi prezentate la exterior prin descrierea vizuală a fațadelor și a zonelor publice în aer libere, terase și grădini. La interior vor fi prezentate principalele încăperi organizate pe etaje.


Nu în ultimul rând țin să mulțumesc în mod special domnului Virgil Cristea care mi-a pus la dispoziție cărțile poștale care formează un exponat filatelic intitulat

DOMENIUL REGAL SINAIA ÎN CARTOFILIE